headerphoto

Sukces!!! - Sejmowa Komisja ds UE negatywnie zaopiniowała podpisanie przez Polskę Klauzuli "równościowych" na forum Rady Europy

Sejmowa Komisja ds UE negatywnie zaopiniowała podpisanie przez Polskę Klauzuli "równościowych" na forum Rady Europy

 

 

Podczas posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP (19.10.2016), negatywnie zaopiniowano podpisanie przez Pełnomocnika ds. Równego Traktowania Wojciecha Kaczmarczyka Konkluzji RE „w sprawie równouprawnienia osób LGBTI”. Umowę tę minister podpisał wraz z przedstawicielami wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, co środowiska LGBTI obwieściły historycznym przełomem.

Organizacje prorodzinne od początku oceniały fakt zawarcia tego międzynarodowego porozumienia jako wyjątkowo niekorzystny i daleko posunięty w skutkach dla prorodzinnej polityki Polski. Pełnomocnik, na łamach mediów i podczas spotkania z organizacjami, tłumaczył, że wniósł mające chronić Polskę zabezpieczenia. Organizacje prorodzinne, jak i uzasadniający wydanie przez polską Komisję ds. UE negatywnej Opinii, marszałek Marek Jurek, wskazał jednak słabą lub nawet żadną skuteczność wprowadzonych zabezpieczeń. Większość punktów Konkluzji nie była obwarowana żadnymi zabezpieczeniami narodowymi.

„One tylko materialnie odnoszą się do osób. Faktycznie dotyczą politycznego ruchu homoseksualnego.… Dokument ten jest aktem wyjątkowej wiary w niekrytycyzm audytorium do którego się mówi, żeby zakładać, że nie wiemy, że jako dyskryminacja są przedstawiane wszelkie formy odmawiania praw dotyczących rodziny ludziom chcącym praktykować homoseksualny sposób życia. Ta dyskryminacja to jest odmawianie prawa do małżeństw, do adopcji, do rejestrowanych związków konkubinackich, do modyfikacji edukacji szkolnej, a wszyscy wiemy, co np. w Krakowie ta modyfikacja oznaczała… kiedy przyniesiono pornografię homoseksualną do szkół” – mówił marszałek.

Głos w obronie rodzinnych wartości zabrał również poseł niezależny Robert Winnicki, który skrytykował wcześniejsze wystąpienie posła PO Marcina Święcickiego opatrzone postulatem odrzucenia opinii, jako zajmowanie się przez rząd zbytecznymi kwestiami moralnymi. Poseł Winnicki stwierdził: „Mówimy o jednaj z ważniejszych spraw dotyczących fundamentów światopoglądowych, na których stoi nasz kraj. Mówimy o skandalicznych Konkluzjach Rady ws uprawnienia osób LGBTI, które łamią naszą konstytucję, które niestety przez rząd zostały podpisane…”.

 

 

Inicjatorem projektu Opinii w sprawie Konkluzji Rady Unii Europejskiej była Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka, na komisję opinię wniósł przedstawiciel Stowarzyszenia Endecja i poseł Kukiz '15 - Sylwester Chruszcz. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Izabela Kloc. Przegłosowano ją większością głosów posłów PiS.

W Opinii czytamy, że "konkluzja w warstwie merytorycznej i pojęciowej – stanowi oczywiste poparcie dla postulatów politycznego ruchu homoseksualnego” oraz, że "ochrona osób, które z powodu homoseksualnych skłonności mogłyby spotykać się z zachowaniami naruszającymi ich ludzką godność czy prawa obywatelskie – powinna odbywać się [...] w ramach ogólnych przepisów prawa”.

"Nie można natomiast przedstawiać moralnej dezaprobaty aktów homoseksualnych czy uzasadniających je opinii i wystąpień społecznych jako dyskryminacji czy fobii. Nie można również tą drogą wymuszać rewolucyjnych zmian w prawie czy w edukacji publicznej – przedstawiając sprzeciw wobec nich jako właśnie „dyskryminację”. Działania tego rodzaju prowadzą do realnych przypadków naruszania wielu praw obywatelskich, jak wolność sumienia czy wolność wychowania”.

Opinia zawiera "przekonanie, że Polska na forum międzynarodowym powinna bronić praw rodziny i wartości" ponieważ na nich "opiera się życie i status społeczny monogamicznej rodziny".

Cały dokument można pobrać i przeczytać tutaj http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/EDLS.xsp?view=4

Na posiedzeniu Komisji obecni byli przedstawiciele organizacji społecznych Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (dyrektor CitizenGo in Poland), Magdalena Trojanowska (prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci), Andrzej Dubiel (Chrześcijański Kongres Społeczny), Paweł Kwaśniak (prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny), Lech Łuczyński (Ordo Caritatis), Grzegorz Strzemecki (Obywatelska Inicjatywa Rodzin), Waldemar Wasiewicz (prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza).