headerphoto

Marsz dla Życia i Rodziny 2017

 

 

Główna misja Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życia i Rodziny realizuje się w organizowaniu na terenie całej Polski corocznych Marszy dla Życia i Rodziny 

W tym roku pod hasłem "Czas na rodzinę" 11 czerwca przeszedł ulicami Warszawy Marsz dla Życia i Rodziny, w którym uczestniczyli również nasi parafianie.

 

 Uczestnicy Marszu manifestowali przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz obronę prawa rodziców do edukacji własnych dzieci. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza szło pod hasłem Rodzina Bogiem Silna i Stop Deprawacji w Edukacji.  Tego dnia Marsze dla Życia i Rodziny odbyły się w 50 innych polskich miastach. Jak przypomniał  w przemówieniu prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Rodziny Paweł Kwaśniak, było to już 12 warszawski Marsz dla Życia i Rodziny. Dodał, że analogiczne marsze, organizowane pod tym samym hasłem "Czas na rodzinę" w tym roku organizowane są w około 140 miastach, które rozpoczęły się od początku marca i potrwają do września.

 

Warszawski marsz wyruszył z pl. Trzech Krzyży i przeszedł ulicami Nowy Świat oraz Krakowskie Przedmieście na Plac Zamkowy, gdzie się zakończył. Poprzez tegoroczne marsze pragnęliśmy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze  wyrazić satysfakcję z tego, że troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce. W końcu podejmowane są działania, dzięki którym przyjmowanie na świat i wychowanie dzieci w rodzinie zostaje docenione przez władze publiczne ,, – podkreślił prezes Paweł Kwaśniak. Prezes przypomniał społeczeństwu jakie zagrożenia czyhają na rodziny. ,, Są to np. realizowane w niektórych szkołach projekty edukacyjne, w których podważa się rolę rodziców. Niepokojące jest także to, że wciąż obowiązuje w Polsce tzw. konwencja antyprzemocowa, która w instytucji rodziny, wierze i tradycji upatruje źródeł przemocy i patologii. Wobec takiej sytuacji  musimy domagać się  jak najszybszego uchwalenia prawa w pełni chroniącego życie dzieci nienarodzonych. Prezes zachęcał, by rządzący ,,nie ulegali krzykliwym środowiskom, które w wulgarny sposób chcą zastopować najlepszą z możliwych zmian – pełną ochronę życia ,,. Zaznaczył, że celem tegorocznych marszy, zawartym w haśle "Czas na rodzinę", jest "zachęcanie władz państwowych, samorządów i samych rodzin do ciągłego pogłębiania troski o rodzinę. Dodał, że wyszliśmy na ulice również po to, by ,,upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia.

 

Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie był radosną manifestacją przywiązania do podstawowych wartości chrześcijańskich, miejscem spotkania dla wszystkich, którzy w silnej rodzinie widzą gwarancję swojego rozwoju i nadziei na przyszłość. Takie marsze są sposobnością na spotkanie z osobami, z którymi dzielimy się tymi samymi  wartościami   Podczas marszu były niesione transparenty z hasłami: ,,Rodzina Bogiem silna”,

 „ Największym zagrożeniem dla pokoju świata jest zabijanie dzieci w łonie matki”, ,,Chcą Być Kochane Nie Zabijane”  i ,,Tak Dla Życia ”. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza  realizując projekt Tarcza Rodziny  manifestowała swoje zdecydowane stanowisku pod hasłem ,,Stop Deprawacji w Edukacji ”. Ponieważ nasz projekt realizowany jest w oparciu o List do Efezjan postanowiliśmy nieść baner  z hasłem ,,Rodzina Bogiem Silna”, które jak wiemy jest początkiem listu do Rodzin św. Jana Pawła II. Po obu stronach hasła zamieściliśmy logo naszego stowarzyszenia oraz logo naszego projektu, w którego centrum umieściliśmy tarczę z herbem  papieskim św. Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II jest naszym patronem w obronie polskich dzieci  przed dalszym wprowadzeniem edukacji  seksualnej przez organizacje ze środowisk LGBTQ.

 

W marszu uczestniczyły przede wszystkim młode rodziny z dziećmi w wózkach, ale także dziadkowie i bacie oraz członkowie ruchów i stowarzyszeń, duchowni, działacze społeczni i osoby publiczne z rodzinami. Uczestniczyłem i ja ze swoja rodziną. Widziałem osobę Marszałka Marka Jurka, który szedł w Marszu z wnukiem, widziałem kolegów marszałka z Prawicy Rzeczypospolitej  i pana Zawiszę z synkiem. Miło było zobaczyć braci i siostry z Instytutu w Łomiankach na czele z ks. Dr Krzysztofem Wolskim ( recenzentem mojej pracy magisterskiej) braci i siostry ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, oraz Dom Narodzin z Łomianek prowadzony przez małżeństwo Ekielskich ( członkowie naszego stowarzyszenia).  Podczas warszawskiego Marszu dla Życia i Rodziny po raz pierwszy przeprowadzona została  zbiórka publiczna na rzecz Domu Samotnej Matki w Chyliczkach, który prowadzą Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Zebrano blisko 6500 złotych, które zostały przeznaczone na zakup niezbędnych do funkcjonowania przedmiotów użytku codziennego - m.in. pralki i lodówki.

 Chciałbym gorąco podziękować rodzinom wielodzietnym z naszego stowarzyszenia i wszystkim Bielańczykom za ofiary złożone do puszek i za uczestniczącym w  tegorocznym Marszu dla Życia i Rodziny. Szczęść Boże w imieniu prezesa Pawła Kwaśniaka zapraszam na  przyszły rok do udziału w marszu wszystkich  parafian bez względu na wiek.

 

Waldemar Wasiewicz 

prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - uczestnik tegorocznego Marszu

 

Zdjęcia: Rozalia Wasiewicz