headerphoto

Konferencja w Bratysławie 25.07.2017r.

Sprawozdanie z konferencji  w Bratysławie                                                                                                                                                                                            Dnia 25.07.2017 w Bratysławie odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu na temat :                 "Wartości rodzinne a polityka, wolność religijna, kultura europejska. Wyzwania i możliwości w dzisiejszej Europie Środkowej."  

 

Okrągły Stół w Bratysławie zorganizowany został przez: Mrs. Nina Nováková, parlamentarzystka, Republika Czeska i Mr. Jacques Marion, Sekretarz Generalny, UPF Europe

                                                                           

Była to już czwarta konferencja z cyklu Okrągłego Stołu. Po raz pierwszy zostali zaproszeni przedstawiciele z Polski. Waldemar Wasiewicz reprezentował rodziny wielodzietne Warszawy i Mazowsza i z ramienia Marka Jurka reprezentował Prawicę Rzeczypospolitej oraz Grzegorz Strzemecki reprezentował Obywatelską Inicjatywę Rodzin jako ekspert od zagrożenia  gender. Zostaliśmy zaproszeni przez prezesa stowarzyszenia rodzin wielodzietnych Słowacji dr Stanilava Trnoveca.  Konferencja miała miejsce w hotelu Apollo, w którym również zostaliśmy zakwaterowani. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Słowacji, Czech, Węgier oraz  Austrii. Byli to parlamentarzyści Czech, Słowacji, Austrii i przedstawicielka Episkopatu Słowacji. Konferencja miała niezwykle dynamiczny przebieg i czas od godz. 10 do 17 był wykorzystany do maksimum a co najważniejsze, że nie ograniczono się jak to zwykle  bywa jedynie do wygłoszonych referatów lecz istotne znaczenia w tej konferencji  miała dyskusja i końcowa debata, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji

 

 

 

I temat : Aktualne zagrożenia i kontrowersje dotyczące rodziny: jak stawić im czoła

Dokonując przeglądu trendów, polityk i decyzji prawnych/legislacyjnych kształtujących nasze obecne społeczeństwa w oparciu o kontrowersyjne wizje rodziny/ poglądy na rodzinę wpływające na stabilność i przyszłość naturalnej rodziny, koniecznie trzeba szukać sposobu jak stawić im czoła.

 

Moderator: Mrs. Nina Novákova, członek parlamentu, Republiki Czeskiej –

 W nawiązaniu do tematu powiedziała, że  celem tego spotkania jest przywrócić ducha Europie i chronić wartości rodzinne. Rodzina to ekosystem społeczeństwa i majstrowanie przy tym systemie stał się bardzo niebezpieczne. Trzeba w dyskusji i debacie odnieść się do odbudowania autorytetu rodziców, rad szkoły, rady rodziców aby szkoła pomagała a nie zastępowała rodziców. 

Marek Krajčí, Parlament Słowacja –  Widzi ratunek dla rodziny po przez wsparcie matek wychowujących dzieci i proponuje rozwinięcie systemu dla matek. Upowszechnić pracę dla matek aby była ona dostępna  ale nie wspomniał o tym, że to może decydować o wykluczeniu matek z odpowiedzialnego wychowania 

Anna Záborská, MEP Słowacja –  jako poseł do parlamentu Europejskiego  broni wartości rodzinnych a jako lekarz uważa, że  najwyższe zagrożenie  dla rodziny to seksualizacaja dzieci i młodzieży oraz agresywne gender również przeciw dorosłym.

Renáta Ocilková, coordinator for human rights – pracownik Episkopatu Słowacji – 

mówiła o działaniach STOP gender w przedszkolach i w szkołach..

W Słowacji księgarnie są pełne książek dla dzieci o tematyce o genderowej. W szkołach nie ma edukacji seksualnej przymusowej, ale seksedukatorzy pod różnymi programami  edukacyjnymi wchodzą do szkół. Jest wdrażany program amerykański. Przedstawiciele tego kierunku proponują stosowanie określeń neutralnych które zastąpią słowo ,,wiara,, a tym samym w sposób podjazdowy wynaturzają rodzinę i seksualność każdego z jej członków. Strategia genderowców w Słowacji  polega na walce ze stereotypami a  szczególnie z naszą wiarą. Strategią zaś państwa jest ochrona Praw Człowieka gdzie na pierwszym miejscu  stawia się człowieka ze środowiska LGBTQ a nie na rodzinę. Problem Episkopatu polega na tym, że nie ma ludzi posiadających np. wykształcenie z teologii ciała Jana Pawła II……. Jednak nauczyciele i rodzice chronieni są konkordatem. Jak stawić  czoła tym zdawałoby się niepokonanym przeciwnościom?  W swojej odpowiedzi pani Renáta odesłała uczestników konferencji do tekstu z Nowego Testamentu 1P 8-9 ,,Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świeci,,..

Grzegorz Strzemecki - ekspert od zagrożeń gender i autor wielu artykułów i publikacji oraz książki ,, GENDER - Ideologia Państwowa Rzeczypospolitej,,.

Prezentacja dotyczyła  zagrożenie ,,wirusem,, LGBT na podstawie badań w USA w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Grzegorz Strzemecki  w swoim wystąpieniu omówił stosunek polskich władz do Konwencji "Przemocowej". Pokazał jak wyglądało głosowanie w sprawie jej ratyfikacji, która została przyjęta większością głosów. Dodał, że wiązało się to z pacyfikacją tzw. konserwatywnego skrzydła partii rządzącej Platformy Obywatelskiej -. niezwykle silnymi naciskami, które łamały sumienia wielu z posłów

Opozycja Prawo i Sprawiedliwość głosowało w całości przeciw konwencji. Dość dziwna sytuacja zaistniała gdy dawna opozycja przejęła władzę. Otóż mimo jasnego sprzeciwu w procesie ratyfikacji, obecny rząd daje sygnały pokazujące, że nie zamierza jej - przynajmniej na razie - wypowiadać. Pojawiały się głosy z ministerstw rodziny i sprawiedliwości o przymiarkach do jej wypowiedzenia, ale 26.01.2017 min. Minister Adam Lipiński oświadczył, że rząd nie zamierza wypowiadać konwencji, a według doniesień medialnych 25 maja przedstawiciele rządu mieli oświadczyć, że rząd wprowadzi zalecenia konwencji w życie.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że stanowisko obecnego rządu wobec ofensywy genderyzmu jest niejasne. Deklaruje sprzeciw wobec wprowadzenia jej, zwłaszcza w edukacji, jednak posunięcia na forum UE (podpisanie tzw. konkluzji ws równouprawnienia LGBTI w czerwcu 2016r) oraz ONZ (głosowanie za powołaniem tzw. niezależnego eksperta ds ochrony przed przemocą i dyskryminacją LGBTQ) sugerują co innego. Być może wynika to wyłącznie z chęci ograniczenia pola konfliktu na forum UE i ONZ z krajami Zachodu, ale jest to niebezpieczna polityka, bo przyczynia się do realizacji celów genderyzmu.

Celem tym jest obalenie tożsamości seksualnej człowieka, co wprost jest wyrażone w podtytule ideowego manifestu tej ideologii, tj. "Uwikłanych w płeć" Judith Butler. Oryginalny podtytuł tej książki to "Feminism and the subversion of Identity" czyli "Feminizm i obalenie tożsamości". Dokonywane przez kulturę, media i szkolnictwo obalanie tożsamości indywidualnej przekłada się na zniszczenia tożsamości zbiorowych i wspólnotowych - rodziny i narodu.

Skuteczność tego procesu pokazują badania przeprowadzone na dziesiątkach tysięcy amerykańskich uczniów z klas 9-12, tzn. w wieku 14-18 lat przez podległe Departamentowi Zdrowia USA Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).  Wg tych badań liczba młodych ludzi o zaburzonej seksualności tzn. deklarujących, że są homo-, bi-seksualni lub niepewni swojej seksualności  wynosi obecnie (w zależności od sposobu badania) od 11 do 12,6 % badanych, a w niektórych stanach nawet 15% (wg raportu za rok 2015). Równocześnie odnotowano znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego raportu za lata 2001-2009. Porównanie pięciu stanów uwzględnionych w obu raportach (pierwszy raport obejmował mniej stanów) pokazuje wzrost o 66%.

A to oznacza że wzrost ten jest spowodowany  przez wprowadzanie  ,,wirusa,, LGBTQ do świadomości dzieci i młodzieży a nawet dorosłych przez edukację seksualną, kulturę i media.

 

Mr. dr Stanislav Trnovec, Przewodniczący Stowarzyszenia Dużych Rodzin, Słowacja.

Temat : Czy duże rodziny mają przyszłość?

Na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć z uwagi na brak jakiejkolwiek polityki rodzinnej wobec rodzin wielodzietnych w Słowacji. Rodzina wielodzietna jest dyskryminowana i swoje odniesienie ma do obelżywego stwierdzenia, że to są rodziny cygańskie. Fundusze przeznaczone na rodzinę w większości obejmują rodziny z jednym dzieckiem. Wobec tak tragicznej sytuacji prezes twierdzi, że jego zdaniem musi stawać  się ,,niepotrzebnym,, w rodzinie  aby jego dzieci stawały się samodzielne. Jest jednak dobrej myśli ponieważ uczestnicząc  we wszystkich możliwych debatach nikogo nie odrzucając poznaje odkrywane słabości swoich przeciwników. Wiedza o słabościach przeciwników to połowa zwycięstwa. Polski program 500+ jest wielkim marzeniem, które być może kiedyś się ziści ale bez względu na to uważa, że duże rodziny maja przyszłość ponieważ tylko one zachowują trwałe więzi międzypokoleniowe.

Mag.phil. Maria Neuberger-Schmidt –  Austria.psycholog, konsultant społeczny, autor, trener komunikacji,poradnictwo dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

Temat :Edukacja rodzicielska - sekret dobrych rodzin.

PaniMariaprowadzi spotkania, warsztaty z narzeczonymi i małżeństwami bez względu na ich wiarę. Na tej bazie powstało stowarzyszenie, które reprezentuje autorytet a nie partnerstwo. Z doświadczenia pani Marii wynika, że nadużywanie autorytetu prowadzi do walki z nim i eskaluje zło. Tak źle pojety autorytet trzeba leczyc a nie walczyć z nim. Leczenie to prowadzi do odkrywania miłosci. Odkrywanie prawdziwej miłości jest sekretem, który odkrywają małżonkowie na jej warsztatach. Jednak co robić gdy dochodzi do rozwodu ?.

Odpowiedź jest prosta – priorytetem powinno być  dobro dziecka. Ale nawet jeśli jest rozwód za obopólną zgodą rodziców, to dla dzieci oznacza i tak bolesne nacięcie w ich życiu, ogromne uczucie bezsilności, bezradności, złości i wstydu,

Poczucie winy, że może własne wykroczenie mogło być ewentualną przyczyną rozwodu i druga sprawa to konflikt lojalności wobec rodziców. O tym muszę się dowiedzieć rodzice zanim podejmą ostateczna decyzję. Muszą wiedzieć, że rodzic to lider rodziny i musi wychodzić naprzeciw potrzebom i problemom dzieci. Jej wieloletnie doświadczenie nasuwają jednoznaczne stwierdzenie  Dzieci szukają potrzeby aby szanować rodziców.

 

Dyskusja -

Lunch

 

II temat : Wolność religijna: Fundamentalna wolność w zmieniającym się świecie

                  Odpowiadając na nowe wyzwania dla perspektyw wiary i potrzeba współpracy  pomiędzy religiami i ludźmi wiary.

 

Moderator: Ing. Miloš Klas, Sekretarz Generalny, UPF Slowacja

Wprowadzając w temat zaprosił do otwartości w swoich wypowiedziach.

Mr. Peter Zoehrer, Współzałożyciel i sekretarz generalny, FOREF Europe, Austria

 Temat: Wolność religijna  - aktualna sytuacja w krajach Europy Środkowej (studium przypadku / przypadek studialny?)

Pan Peter  w swoim wystąpieniu podkreślił jak ogromne znaczenie w naszym regionie ma Powszechna Deklaracja Praw Człowieka gdzie bardzo ważnym staje się prawo do apostazji. Przypomina, że art.18,19,20 tejże deklaracji bezpośrednio określa nam wolność religijną.

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę

zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie,

bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Eduard Heger,  Parlament Słowacja - Jest członkiem ruchu dla zwykłych ludzi i niezależnych osobistości Olan-Nova. Ojciec 3 dzieci, ekonomista i menedżer, który po wypróbowaniu życia w Stanach Zjednoczonych na stałe zamieszkał w Słowacji.

Odniósł się dość krytycznie do polityki Stanów Zjednoczonych szczególnie krytycznie ocenił politykę prezydenta Trampa. Będąc w USA doznał łaski od Boga. Po nawróceniu postanowił powrócić do kraju i służyć Bogu i Ojczyźnie

Dr. Martin Dilong, Przewodniczący Instytutu Pracy, Rodziny i Edukacji, Słowacja. 

Temat” Wyzwania dla dialogu międzyreligijnego i współpracy w przezwyciężeniu prześladowań religijnych.

Odniósł się do tematu twierdząc, że aby móc obronić swoje wartości trzeba mieć jasny obraz swojej wiary. Według pana Martina islam w naszym regionie  nie jest groźny ponieważ nie jest większością. Uważa, ze istnieje możliwość dialogu i aby móc uniknąć prześladowań na tle religijnym taki dialog jest konieczny.

 

Alexandra Thompson,służy ADFInternational jako prawnik i Veritas Scholar w Wiedniu w Austrii. W swojej roli Tompson promuje wolność religijną, świętość życia, małżeństwo i rodzinę, wspierając zespół UE w Brukseli, zespół Rady Europy w Strasburgu oraz zespół ONZ w Genewie. Popiera prawo do życia, w szczególności nienarodzonego z zespołem Downa. Tompson uzyskała stopień licencjata Double Maitrise w zakresie prawa angielskiego i francuskiego na Uniwersytecie w Exeter, w Wielkiej Brytanii w 2013 roku. Ukończyła także magistra prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Nauki Politique w Rennes we Francji.

Tompson biegle posługuje się językiem polskim, angielskim, francuskim i podstawowym niemieckim.  Pani Aleksandra urodziła się w Anglii ale jej mama jest polką. Pomimo młodego wieku zaprezentowała nie tylko ogromną wiedzę  dotyczącą gwałcenia wolności religijnej na świecie ale również swoje doświadczenie dotyczące omawianego tematu.

Dr. Harald Christian Scheu,  prawnik, ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego, kierownik Zakładu Prawa Publicznego i Administracji Publicznej , pracował na wielu uniwersytetach za granicą jako dyplomata w austriackiej ambasady w Pradze, wykłady i publikuje w dziedzinie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, teorii prawa, prawa człowieka i prawa humanitarnego.

Temat: Polityka państwa w sprawach religii.  Opowiedział się nie tylko za wolnością każdej  religii ale również opowiedział się za prawami mniejszości kulturowych.

 

Dyskusja

 

III temat : Europejskie dziedzictwo kulturowe: Co ono znaczy w obecnej nowoczesnej Europie

Budowanie platformy wsparcia rodziny w narodach Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowej poprzez współpracę organizacji politycznych, społeczeństwa obywatelskiego i religijnych - definiowanie stratgii, polityk i podejmowanych działań

 

Moderator: Dr. Harald Christian Scheu

Dr. Juraj Lajda, Sekretarz Generalny, UPF – Czeskiej  Republiki

Temat: Główne trendy które wpłynęły na kulturę europejską. W swojej prezentacji nawiązał do historii kultury europejskiej. Przedstawił jakby antropologię jej pochodzenia i powrotu do korzeni tejże cywilizacji. Twierdził, że musimy przed światem odkryć prawdziwe pochodzenie historyczne. Aby to zrozumieć należy  dokonać pewnych porównań  np. hellenizm z judaizmem. Hellenizm ukazuje bogów jako niesprawiedliwych, krytykuje bogów gdzie człowiek odkrywa prawdę przez nieposłuszeństwo a judaizm czyni Boga sprawiedliwym i jest Jemu posłusznym a prawdę odkrywa przez posłuszeństwo i wiarę. Ogromny wpływ na Europę miał okres średniowiecza a później okres reformacji. Jednak oświecenie przyczyniło się nie tylko do odnowy filozoficznej ale również do krwawej rewolucji. I tak rewolucja francuska  połączyła ze sobą wszelkie zło, a rewolucja np. w Ameryce połączyła siły wiary. Połączone siły zła w Europie doprowadziły do komunizmu, który wprowadził ateizm co z kolei doprowadziło do demokracji a ta doprowadziła do upadku rodziny. Był to dość pesymistyczny obraz, lecz żeby prawda nas wyzwoliła trzeba ją poznać. Nie możemy żyć w zakłamaniu, że demokracja uratuje rodzinę.

Dr. Roman Joch, Prezes, Instytutu Obywatelskiego, Czeskiej  Republiki

Swoim głosem jakby potwierdził to co prezentował jego przedmówca.

 Mr. Jacques Marion, Secretary General, UPF Europe

Temat; Znaczenie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej opartej na Memorandum Wiedeńskim

Połączenie etyki z naturą  jest jedynym rozwiązaniem aby zaistniał na świecie dobro. Od takiego stwierdzenia rozpoczął pan Jacques            twierdząc, że może to tylko uczxynic odpwiedzialne wychowanie w rodzinie. Mocno podkreślał, że Bóg jako byt jest altruistyczny. Miłość Boga musi stać się przykładem miłości dla każdego, gdzie rdzeniem tej miłosci jest altruizm. Odrzucenie altruizmu jako miłości tworzy egoizm, który staje sie przyczyną konfliktów w rodzinie i w świecie. Kobieta i mężczyzna to byty uzupełniające się, oparte na altruizmie. Prawdziwy altruizm jest w świecie niszczony ponieważ buduje dobro wspólne. Jakie więc są potrzeby aby temu zaradzić?

Po piewrwsze to jest potrzeba aby ujawnili się religijni i duchowi przywódcy polityczni. Po drugie jest potrzeba misyjności rodziny bez wzgledu na religię. Po trzecia jest poptrzeba abyśmy patrzyli wyżej niz nasza wiara . Jeśli te trzy warunki spelnimy bedziemy mogli wychowywać do życia wiecznego nie tylko nasze dzieci ale całe społeczeństwa.  Dioalog chjrześcijan – judaizmu – islamu jest możliwy tylko w perspektywie zycia wiecznewgo.

 

Nina Novákova, - Parlament Czechy

Temat : Uwagi podsumowujące

Nie możemy wszystkiego zostawić politykom, ale prawo w tym względzie jest strategiczne.

Obywatel przekonuje polityków a student naukowców od prawa i innych dziedzin. Nauka niestety nie rozwija się w  wolności  i ma ograniczenia finansowe. Trzeba sobie jasno powiedzieć ideologowie rządzą światem. Multikulturalizm prowadzi do strachu i agresji a absolutny liberalizm czyni go bezkarnym jakby osiągając czwarty wymiar życia. Pani Nina podsumowując wypowiedzi w dyskusji jasno stwierdziła że egoizm i indywidualizm stał się nową religią i na tym zbudowana została manipulacja społeczeństwami..

Propozycje:

Entuzjazm połączony z poświęceniem przyczyni się do powstawania:

  1. Społeczeństwa obywatelskiego
  2. Zachowań altruistycznych  i bycia z innymi
  3. Otwartości na nowych sojuszników
  4. Ale w krytycznym momencie umiejętność powiedzenie TAK lub NIE opierając swoją decyzję na wierze, badaniach i rozwiązaniach innych.

Przywrócić Europie Ducha to zadanie, które mają zainspirować kraje Europy Środkowej !!!

 

Debata  i  dyskusja

 

W dyskusji i debacie na ten temat poruszono odważne ale rzadkie stwierdzenie, że my walczymy o Życie wieczne dla siebie, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Niezwykła atmosfera tej konferencji sprzyjała abym mógł przedstawić ten temat od strony etycznej i moralnej. Wziąłem udział w debacie przedstawiając wolność religijną i wartości rodzinne w świetle nauczania św. Jana Pawła II.  Przestawiłem zarys pielgrzymki Jana Pawła do Polski w 1991 r. w odniesieniu do Dekalogu i jego odrzuceniu przez wszystkie kraje Europy a zlekceważone przez polityków w Polsce. Przedstawiłem również konsekwencje tego odrzucenia przed którym ostrzegał papież Jana Paweł II. ,,Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga w publicznym miejscu inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: "Bądźcie świętymi, ponieważ Ja sam jestem święty!" (Kpł 11,44). On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również całe narody i społeczeństwa. Przypomniałem również słowa naszego papieża, który użył słów godnych wysłuchania na tej konferencjiDlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają.

Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Na koniec mego wystąpienia przypomniałem, że papież Jan Paweł II przybył do Polski nie tylko jako pielgrzym ale również przybył do wszystkich krajów Europy jak prorok Mojżesz  przedstawiając Dekalog, który został odrzucony dawniej przez naród wybrany a teraz został odrzucony przez kraje Europy. Konsekwencją pierwszego odrzucenia była niewola Babilońska a konsekwencją drugiego odrzucenia będzie getto ludzi wierzących.  Tak prorokował nam Jan Paweł II i zalecał aby ….

Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta na miarę narodu. Mając na uwadze aktualność tego zagrożenia nasze życzenie wyraziliśmy słowami Jana Pawła II.

Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia: że bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.

 

Byliśmy niezwykle serdecznie przyjęci i pani posełNina Nováková  zaprosiła nas na debatę do Parlamentu Czeskiego na 9 października. Mieliśmy możliwość zwiedzenia Bratysławy z nawiedzeniem miejsc gdzie modlił się i przebywał papież św. Jan Paweł II oraz słowacką

,, Jasną Górę,, sanktuarium – Mariankę,. Niezwykłe było przebywanie na terenie  miejsca geologicznego odkrywczego  z czasów prahistorycznych.  Zwiedziliśmy twierdzę z czasów rzymskich nad rwącym Dunajem. A wszystko dzięki gościnności pana Stanilava Trnoveca, ( ojciec 11 dzieci i  dziadek 29 wnucząt), który poświęcił nam swój czas aby nas oprowadzać i ugościć po chrześcijańsku. Za co mu serdecznie podziękowaliśmy i zaprosiliśmy do Warszawy – zaproszenie zostało przyjęte z radością.

 

         Waldemar Wasiewicz i Grzegorz Strzemecki

 

 

Memorandum Wiedeńskie

napisane przez UPF Europa

6 stycznia 2017

 

My, zebrani przy okrągłym stole  "Wartości rodzinne, polityka rodzinna, kultura europejska: wyzwania i możliwości w dzisiejszej w Europie Środkowej" w Wiedniu 8 lipca 2016 r. jesteśmy grupą zatroskanych obywateli, nauczycieli/wychowawców, ekspertów, osób kształtujących opinię publiczną i polityków z Grupy Wyszehradzkiej oraz z innych krajów Europy Środkowej.

 

Dyskutowaliśmy zagadnienia związane z instytucją rodziny, polityką rodzinną, europejską kulturą i tożsamością. Prelegenci i uczestnicy poruszyli szereg kwestii, jednak wyłonił się między nami pewien konsensus, który można podsumować następująco:

 

(1) Wartości judeochrześcijańskie, antyczne i humanistyczne które ukształtowały kulturę europejską muszą być przekazane młodszym pokoleniom, tak aby wartości te były znane i przyswajane/przyswojone przez młodych ludzi.

 

(2) Instytucja rodziny musi być chroniona, a jej autonomia musi być respektowana przez państwa i rządy.

 

(3) Wolność religijna, wolność sumienia i swobody religijne są podstawowymi prawami naturalnymi i powinny być przez wszystkich (u)szanowane.

 

Chcemy bronić, ochraniać i wzmacniać te zasady i będziemy to czynić w przyszłości i witamy/przyjmujemy wszystkich, którzy zechcą przyłączyć się do nas w tych wysiłkach i dążeniach.

 

ze strony:   http://europe.upf.org/who-we-are/national-chapters/128-montenegro

 

 

 tłumaczenie – Grzegorz Strzemecki