headerphoto

1% dla BSRW

Jeśli są Ci bliskie losy naszego Stowarzyszenia to bardzo prosimy o wsparcie przez możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych poprzez FUNDACJĘ POMOCY BLIŹNIEMU CREDO NR KRS 0000072469
Z DOPISKIEM W MIEJSCU -  Cel szczegółowy : "DLA RODZIN WIELODZIETNYCH"

Prosimy również o przekazanie tej informacji swoim  bliskim znajomym i ewentualnym sponsorom. 

 

DLA UŁATWIENIA PODAJEMY  SPOSÓB WYPEŁNIENIA PIT-u 37

PIT - 37:

  • poz. 123 wpisujemy 0000072469
  • poz. 124 wpisujemy 1% od kwoty z poz. 118 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • (np.: w poz. 118 mamy 1019 zł to w poz. 123 wpisujemy 10,10 zł)
  • poz. 125 wpisujemy: DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
  • poz. 125 wpisujemy: X

 
Oferujemy pomoc w wypełnianiu PIT-ów po wcześniejszym umówieniu się.
Marzena Kąkała: 514 580 463