headerphoto

Marsz dla Życia i Rodziny 01 czerwca 2014r.

 

UCZESTNICTWO W MARSZU TO NIC INNEGO JAK REALIZACJA DĄŻEŃ I ZADAŃ NASZEGO STATUTU

 

 Szczególne dążenie Stowarzyszenia jest:

      1. umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa

      2. utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa będącego fundamentem                 wspólnoty rodzinnej i narodowej

      3. ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

      4. kształtowanie społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających godności, słusznej niezależności, intymności i stabilności każdej rodziny

 

 

DO ZADAN STOWARZYSZENIA NALEŻY

> Kształtowanie tradycyjnych polskich wartości i postaw wobec małżeństwa, rodziny i społeczeństwa

> Działanie

na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka

> Zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz o prorodzinne programy gospodarcze, społeczne i kulturalno-wychowawc

>  Podejmowanie inicjatyw w politycznych, społecznych i  gospodarczych dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia