headerphoto

Uroczystości 1.08.2014 - z M. Jurkiem

Uroczystości 1.08.2014 – z euro-posłem Markiem Jurkiem złożenie kwiatów  na grobie śp. Marszałka  Sejmu pana Chrzanowskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego i  przed pomnikiem powstańców na cmentarzu Powązkowskim