headerphoto

Walne Zgromadzenie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych

Warszawy i Mazowsza

zaprasza na

sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków

w dniu 4 października 2014 roku

 

  • Miejsce Walnego Zgromadzenia – Sala w parafii św. Zygmunta (wejście od Daniłowskiego)

  • Pierwszy termin rozpoczęcia obrad godzina 09:45

  • Drugi termin rozpoczęcia obrad godzina 10:00

  • Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

  • Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

W  załacznikach 1 i 2 porządek obrad.


Jest to zebranie ważne, ponieważ są to wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 3-letnią kadencję.