headerphoto

VI Gala Białego Bociana

1 maja 2012 odbyła się VI Gala Białego Bociana przy kościele pokamedulskim w Warszawie w Centrum Kultury ,,Dobre Miejsce” – Warszawa – Lasek Bielański.

Gala połączona była z obchodami pierwszej rocznicy beatyfikacji bł. Jana Pawła II dlatego uroczystość rozpoczęła się mszą świętą.

pierwszym punktem spotkania "Gala Nagrody Białego Bociana" było zaraz po przywitaniu gości, prezentacja dotychczasowych laureatów Nagrody Białego Bociana i wręczenie statuetki Białego Bociana laureatom za rok 2011/2012.

Po niej nastąpiła część artystyczna oraz wręczenie wyróżnień dla osób działających na rzecz rodzin.

czytaj więcej »