headerphoto

Debata „Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci?”

21 listopada w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta, odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina” związana z istniejącym kryzysem demograficznym w Polsce i propozycjami rządu mającymi ułatwić godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Udział w debacie wzięli: Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, Irena Wójcicka – Podsekretarz Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta, Władysław Kosiniak-Kamysz –Minister Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowska -Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Stowarzyszenia i Fundacje reprezentujące różne środowiska związane z rodziną, m.in. Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Rzecznik Rodziców, Fundacja Mam, Związek Dużych Rodzin 3+…, oraz przedstawiciele pracodawców m.in. Lewiatan. Po przedstawieniu swoich racji przez stronę pozarządową, debatę zakończył minister pracy i polityki społecznej mówiąc o możliwości przedłużenia konsultacji społecznych.

Ja, jako uczestnik tego spotkania ze strony Rodzin mam nieodparte wrażenie, że rząd próbuje budować nie politykę rodzinną, a politykę prorodzinną (powinienem użyć tu słowa pro-demograficzną) kosztem polityki rodzinnej. Przedstawione przez ministra pracy, 2mld proponowanego „wsparcia” dla nowych rodziców, bez wątpienia zostaną wypłacone ze zwiększonego od początku 2012r. opodatkowania rodzin już posiadających dzieci, a w budżecie zostanie jeszcze kilka miliardów. 

Leonard Tarnogórski – pełnomocnik Zarządu BSRW