headerphoto

Historia Kapituły Białego Bociana i Pomocnika Bociana

 Nagroda Białego Bociana

w postaci statuetki Białego Bociana z napisem ,,aby do wiosny,, powstała w spontaniczny sposób podczas I Zjazdu rodzin wielodzietnych naszego Stowarzyszenia, które pomógł nam zorganizować ks. Jarosław Piłat ówczesny proboszcz parafii św. Zygmunta na Bielanach. Było to w grudniu 2006 roku, i tak się zaczęło. Statuetka Bociana zmieniała swoje oblicze aż powstała myśl zrobienia własnej statuetki z ceramiki, która przedstawiać będzie bociana siedzącego w gnieździe na dębie na tle wschodzącego słońca. Statuetkę w obecnej postaci zaprojektował i wykonał plastyk i wychowawca wielu dzieci na Bielanach nasz członek, pan Tadeusz Jończyk - tata 6 dzieci..

Dąb jest przede wszystkim symbolem ewangelicznego fundamentu ,, skały ,, na której zbudowane jest gniazdo – dom rodzinny.Dąb symbolizuje również to co wymiera, czyli rodzinę wielopokoleniową, która ma swoją wielowiekową tradycję i trzeba by ją objąć ochroną jak prastare dęby-pomniki przyrody.

Gniazdo symbolizuje rodzinę, która buduje gniazdo rodzinne na wartościach naszych ojców i pradziadów, czyli na naszym dębie, który jest trwałym fundamentem.

Bocian jest symbolem ojca, który dba o dobra duchowe i materialne swojej rodziny, oraz chroni swoje gniazdo przed niebezpieczeństwami.

Wschodzące słońce – to najnowsza symbolika tej statuetki , która symbolizuje nadzieję i radość jaką doświadcza człowiek o poranku, a dla człowieka wierzącego symbolizuje Kantyk Zachariasza by oświecić tych , co w mroku i w cieniu śmierci mieszkają.

 

 

Aby rodzina mogła funkcjonować oprócz wiary potrzebne jest również wsparcie materialne i duchowe dlatego postanowiliśmy nagradzać naszych dobrodziejów Nagrodą Pomocnika Bociana.

 

Nagroda Pomocnika Bociana

w postaci statuetki Zielonej Żaby, która osadzona jest na cokole z zielonego marmuru.

Żaba symbolizuje pokarm bociana a więc staje się bezinteresownym darem.

Jest symbolem wsparcia duchowego, materialnego, rzeczowego, finansowego i ofiary złożonej ze swojego czasu na rzecz drugich. A ofiarowanie Czasu jest rzeczywistą miłością Caritas. Świat mówi: czas to pieniądz a Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński powiedział na Jasnej Górze w 1997 roku, że Czas to Miłość. Nasi sponsorzy wypełniają jedno i drugie, ponieważ dzieląc się swoimi dobrami samoistnie dają swój czas wypełniając nasze serca miłością i wdzięcznością.

 

Dyplom DZIĘKUJĘ

Dziękuję, nic więcej powiedzieć nie umiem,
Dziękuję - słowo zbyt małe by określić mą wdzięczność,
lecz jedyne, jedyne by Ci powiedzieć jak
bardzo, bardzo ……..

DZIĘKUJĘ

                                                                       Sebastian Jakubiec

 

Laureaci Nagrody Białego Bociana 2006

 

Krystyna JurewiczZałożycielka BSRW – Radna Dzielnicy Bielanybyła współtwórcą przeprowadzonych badań na terenie gminy Bielany dotyczącego stanu środowiska rodziny, który odkrył rodziny wielodzietne, jako dużą grupę społeczną zagrożoną skrajnym ubóstwem. Jej heroizm można porównać do szaleństwa, które wie gdzie jest jego cel.

Jolanta Wójcikiewicz- Założycielka BSRW – Vice Burmistrz Gminy Bielany – można powiedzieć jest matką chrzestną BSRW i wielkim orędownikiem działań i poczynań radnej Krystyny Jurewicz. Jest współautorką statutu BSRW i fundatorką siedziby Stowarzyszenia.

Więckowski MaciejBurmistrz Dzielnicy Bielany – najpierw jako vice burmistrz później jako Burmistrz Bielan przyczynił się wraz z ks. Kalinowskim do ponownego powstania BSRW z popiołów jak feniks.

Marcin JędralBohaterski policjant – ojciec 2 dzieci, który z narażeniem życia pospieszył na ratunek tonących dzieci pod lodem. Jedno dziecko uratował.

Ks. Kazimierz KalinowskiKapelan BSRW – Proboszcz parafii Św. Zygmunta w Warszawie – ojciec duchowy naszych dzieci. Nie tylko zatroszczył się o nasze sprawy duchowe, ale też o doczesne. Jego hojność uratowała nasze Stowarzyszenie przed likwidacją.

 

Laureaci Nagrody Białego Bociana 2007

 

Rodzina Świrskichczłonkowie honorowi BSRW. Adoptowali czwórkę osieroconych dzieci członków, założycieli Stowarzyszenia. Rodzice wspólnie z dzieckiem zginęli na miejscu w wypadku samochodowym.

Rodzina Renaty i Grzegorza KozłowskichGrzegorz Prezes i założyciel Towarzystwa Przyjaciół Głuchoniewidomych – inżynier elektronik, Renata – przewodnik głuchoniewidomych i doradca rodzinny - 4 dzieci. Cała rodzina wychowuje się w duchu altruizmu w otwartości na drugiego człowieka.

Ks. Jarosław PiłatProboszcz Parafii Św. Zygmunta w Warszawie, współtwórca I Zjazdu Rodzin Wielodzietnych i kontynuator dzieła poprzednika ks. Kalinowskiego. Włączył nasze Stowarzyszenie w struktury działań parafii i opiekę duchową i materialną.

 

Laureaci nagrody Białego Bociana i Pomocnika Bociana 2008

 

Joanna KrupskaPrezes ZDR3+ … mama 7 dzieci

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie.Za działania podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Za inicjatywę w zmianie systemu podatkowego rodziny przez ulgę odpisu ze względu na dzietność.

Joanna FabisiakPoseł na Sejm RP – Fundacja ,,Świat na tak” - mama 3 dzieci.

Za działania podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Za obronę życia poczętego. Za wprowadzenie darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Warszawie dla rodzin wielodzietnych

Ks. Krzysztof KoskProboszcz parafii Św. Zygmunta w Warszawie

Obrońca pochówku dzieci nienarodzonych i narodzonych, jako martwe. Jako następny proboszcz na Bielanach podtrzymuje tradycje wspierania działalności BSRW.

 

Laureaci Nagrody Białego Bociana 2009

 

Abp Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawy

Za wieloletnią posługę duszpasterską na rzecz rodzin a w szczególności rodzin wielodzietnych oraz za rozwój katechezy w szkolnictwie i parafiach.

Abp Henryk Hozer - Ordynariusz Warszawsko – Praski

Za wieloletnią posługę duszpasterską na rzecz rodzin, a w szczególności za obronę życia poczętego na misji w Afryce i w środowisku warszawskim.

Dr Wanda Półtawska - Członek Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii "Pro Vita":Dr nauk medycznych zespecjalizacją w dziedzinie psychiatrii - Matka trójki dzieci

Za utrwalanie zasad jedności i nierozerwalności małżeństwa będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej i narodowej oraz za obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. ,, Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły zawsze towarzyszy jej życiu.

Wzór godności kobiety i obrończyni fenomenu kobiety-matki..

Rodzina Wandy i Adama Ekielskichprowadzą Szkołę Rodzenia - 7 dzieci

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie.Za działania podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie i ukazywanie wartości porodu naturalnego oraz komunikacji interpersonalnej w rodzinie.

Za wieloletnią pracę w ,,Szkole rodzenia” podnoszącą godność egzystencji rodziny i narodzin człowieka.

 

 Laureaci Nagrody Pomocnika Bociana 2009

 

Organizacje niosące w sposób bezinteresowny pomoc rodzinom wielodzietnym

  • Bank żywności S.O.S Warszawa

  • Fundacja Pomocy Bliźniemu ,,CREDO,,

  • Fundacja ,,Pomoc Rodzinie,, Łomianki

  • Kancelaria adwokacka ,,Butrym Bryl,,

 

Laureaci Nagrody Białego Bociana 2010

 

Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej -Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Wielki obrońca życia od poczęcia, aż do śmierci. Obrońca rodziny na płaszczyźnie społecznej, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Polityk - skromny i cichy, który ponad wszystko umiłował rodzinę, ubóstwo duchowe i Ojczyznę.

Wydział Rodziny UKSW - w Łomiankach ISNAR

Jako Instytut za działania podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie zawarte w Adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II „Familiaris Consortio” Obecnie już jako Wydział Rodziny Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, który przez swoje nauczanie zmienia świadomość narodu o godności i dumy z powodu bycia rodzicem wielu dzieci. Przez interdyscyplinarne charakter studiów niestacjonarnych wyposaża rodziców w wiedzę, która staje się obroną i pomocą w otwartości na życie i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Rodzina Marii i Witolda Wierzbowskichcałą rodziną rozwijają dzieło Nowej Ewangelizacji – rodzice 10 dzieci

Za otwartość na życie i działanie podnoszące godność egzystencji rodziny w oparciu o wartości chrześcijańskie w duchu Nowej Ewangelizacji. Maria z wykształcenia lekarz a z wyboru mama, żona i babcia. Katechiści Drogi Neokatechumenalnej. Oboje pomimo tak wielkich obciążeń domowych nigdy nie mówią ,,nie,, We dwoje tworzą monolit i są zaprzeczeniem, że rodzina wielopokoleniowa jest przeżytkiem w naszym społeczeństwa.

Ich ,, być ,, a nie ,,mieć ,, jest świadectwem dla wszystkich ludzi dobrej woli bez względu na liczebność dzieci w rodzinie.

 

Laureaci nagrody Białego Bociana i Pomocnika Bociana 2010

 

Piotr i Anna Łukaszczyk – Właściciele pensjonatu ,,Zbójnik,, w Murzasichlu Rodzice dwóch synków.

Za otwartość na życie i chrześcijańską gościnność, która towarzyszy nam od czterech lata podczas corocznych wyjazdów naszych rodzin w góry. Ich wsparcie jest nie do ocenienia zarówno pod względem etyczno-moralnym jak i pod względem materialnym. Ich bacowanie wzmacnia godność rodziny nie tylko na Podhalu.

 

Laureaci Nagrody Pomocnika Bociana 2010

 

Ks. Wojciech Drozdowicz – proboszcz parafii w Lasku Bielańskim :

twórca programu TV ,,ZIARNO”. Nowoczesny ,,kameduła” ,druh rodzin wielodzietnych i ich sponsor, miłośnik jazzu i osiołka Franciszka.

Za ogromne zaangażowanie i serce w pozyskiwaniu funduszy oraz pomoc w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Za współorganizowanie pikników i zabaw dla rodzin.

Za bezinteresowną pomoc i propagowanie rodziny w świecie oraz za finansowe i duchowe wspieranie Fundacji ,, A Kogo” Ewy Błaszczyk.

Firma Gastro Magic Sernice - Lider w branży – Wypożyczalnia Gastronomiczna

Za wspieranie wszystkie imprez i festynów organizowanych przez rodziny wielodzietne i przez to nasze Agapy i przyjęcia są bogate nie tylko w jadło ale mają również bogatą oprawę i wystrój. Dzięki panu Piotrowi możemy przyjmować naszych gości w iście europejskim stylu ale po polsku i z polskim hasłem „Czym chata bogata tym rada”.

 

 

Stokrotki Stowarzyszenia - Nasze wolontariuszki, które zamieniły wolontariat w Caritas.

Od chwili pojawienia się ich w Stowarzyszeniu uśmiech zapanował na twarzach rodziców.

Magda NiemkiewiczPochodzi z Gdańska, absolwentka ISNAR w Łomiankach

Przez swoją pracę ankietowania rodzin wielodzietnych odkryła wielkie wartości etyczno-moralne w naszych rodzinach, oraz ich ukryte talenty. Niezrównana w pozyskiwaniu funduszy i organizatorka pierwszego wyjazdu w góry rodziców ze wszystkimi dziećmi, które kocha ponad wszystko. Obecnie katechetka w Gdańsku.

Agnieszka Kwasowiec - założycielka i kierowniczka biura Stowarzyszenia.

Pod jej kierownictwem zmienił się obraz postrzegania rodzin wielodzietnych przez sponsorów i społeczeństwo. Usystematyzowała pracę Stowarzyszenia i wzmocniła strukturę jego działania. Kocha dzieci góry i nas, współorganizatorka i uczestniczka wyjazdów w góry. Pomysłodawca Nagrody Pomocnika Bociana, oraz logo Stowarzyszenia. Obecnie mężatka.

Emilia SitarczukPochodzi z Bartoszyc -siostra sześciorga rodzeństwa.

Współorganizatorka i uczestniczka trzech wyjazdów w góry. Jej przebojowość przymnożyła nam wiary w samych siebie w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz nadała dynamicznego charakteru integracji rodzin wielodzietnych.Obecnie mężatka.

 

Laureaci Nagrody Białego Bociana 2011/2012

 

Rodzina Marii i Andrzeja Mazan - Łomianki – ISNAR – ośmioro dzieci Rodzina wierna Instytutowi Studiów nad Rodziną.

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie papieża bł. Jana Pawła, oraz za wieloletnie zaangażowanie w pracę na ISNAR w Łomiankach. Charyzmatem tej rodziny jest życie w ubóstwie.

Rodzina Agnieszki i Mariana Piwowarczuk - Bielany - siemioro dzieci

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Życie tej rodziny cechuje cichość, skromność i prostota.

Rodzina Karoliny i Tomasza Elbanowskich - Legionowo – Rzecznik Praw Rodziców - sześcioro dzieci

Założycielom Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznika Praw Rodziców za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie. Za obronę naszych dzieci i wdrożenie w życie programu ,,Ratujmy Malucha”.

Małżeństwo Teresy i Piotra Kapela - Zielonka - ZDR3+.. pięcioro dzieci

Założycielom ZDR3+… za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w Europie i na świecie.

Za świadectwo swojego życia w świecie współczesnym.

Pani Irena Chołuj – Góra Kalwariapołożna domowa – Urodzić razem i naturalnie

Profesjonalnej położnej za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie przez ukazywanie wartości porodu naturalnego i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Ks. Władysław Szewczyk – Tarnów-wykładowca ISNAR -prezes poradni rodzinnej ARKA w Tarnowie - 30 lat

Prezesowi i założycielowi Poradni ,,ARKA,, w Tarnowie i współzałożycielowi Klubu Przyjaznego Rodzinie na Bielanach, za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie papieża bł. Jana Pawła II. Jest wieloletnim wykładowcą w ISNAR Łomianki a obecnie UKSW.

Pan Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomianek - karta dużych rodzin 3+ i 4+. Współzałożycielowi Poradni Rodzinnej i Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych na Bielanach.

Za zasługi dla życia rodzinnego przez wprowadzenie Karty Dużych Rodzin w Łomiankach, oraz za otwartość na życie i działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie papieża bł. Jana Pawła II. W szczególności za propagowanie Karty Praw Rodziny i wprowadzanie jej postulatów zarówno w życiu osobistym, politycznym i zawodowym wdzięczne są rodziny z Łomianek do których przyłączają się wszystkie rodziny wielodzietne Mazowsza. Będąc radnym w gminie Bielany przyczynił się do powstania Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych współtworzył nasz statut.

 

Laureaci Nagrody Pomocnika Bociana 2011/2012

 

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawa

Za wdrażanie programu Rodzina 2010 – 2020 i wspieranie Programu PEAD w pozyskiwaniu i rozdawnictwa żywności, oraz darów rzeczowych.

Marian Piwowarczyk -Deweloper Prezes Firmy Koneksim -– Bielany - firma rodzinna Piwowarczyków

Za wspieranie finansowe i materialne BSRW, oraz za wybudowanie osiedla Rodzinnego Bocianie Gniazdo na Bielanach z przeznaczeniem dla rodzin wielodzietnych w celu usamodzielniania się ich dzieci.

 

Za to chwała Wam drodzy laureaci i słowo ,,dziękuję” kierują wszyscy, którym nie jest obce dobro naszych rodzin i ukochanej Ojczyzny.

Dziękuję, nic więcej powiedzieć nie umiem,
Dziękuję - słowo zbyt małe by określić mą wdzięczność,
lecz jedyne, jedyne by Ci powiedzieć jak
bardzo, bardzo………………
DZIĘKUJĘ

Sebastian Jakubiec

 

Wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji zadań statutowych dziękujemy.

Dziękujemy również laureatom za przyjęcie wyróżnienia i uczestniczenie w imprezie.

Wszystkim jeszcze raz gorąco dziękujemy i zapraszamy do wspólnego świętowania w następnym roku 9 czerwca 2013 roku w Lasku Bielańskim.

 

 

 Laureaci Nagrody Białego Bociana 2013

Pani profesor Marii Ryś – Super Bocian

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie       społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w szczególności  w środowisku akademickim, oraz za stanowcze przeciwstawienie się ideologii gender i deprawacji dzieci w wymiarze medialnym i edukacyjnym.

Małżeństwu Ireny i Jerzego Grzybowskich

   Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za wieloletnie działanie na rzecz małżeństwa i jego świętości przez realizację projektu SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE w oparciu o wartości chrześcijańskie w szczególności nauczania bł.Jana Pawła II

 Małżeństwu Bożeny i Bogusława Bernard

        Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie       społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w szczególności  MEDIACJI POJEDNAWCZYCH W RODZINIE i KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ, oraz za współtworzenie Klubu Przyjaznego Rodzinie im. bł. Jana Pawła II na Bielanach.

Radiu Warszawa – Praga

Za zasługi dla życia rodzinnego i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w mediach, a w szczególności rodziny wielopokoleniowej promując jej misyjność i świętości w świecie współczesnym. Za rekordową ilość wspaniałych programów rodzinnych na antenie radia, w których może uczestniczyć każdy słuchacz.

 Panu redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu

 Za zasługi dla życia rodzinnego, za otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w mediach, a w szczególności na antenie Radia WNET.

 Pani Gabryiele Kuby

 Za odwagę i bezinteresowną pomoc w obronie rozumu i godności człowieka, opartej na systemie wartości wszystkich kultur i religii oraz za nazywanie po imieniu zagrożenia naszej wolności przez antyludzkie ideologie, do których należy „gender”.

 

Laureaci Nagrody Pomocnika Bociana 2013

FUNDACJI BANKU ŻYWNOŚCI SOS

Za ogromny wkład pracy w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla rodzin wielodzietnych przez realizację Programu Unijnego PEAD i zbiórek ogólnopolskich.

Leonardowi Tarnogórskiemu

Za obronę rodzin polskich przed wprowadzeniem ideologii gender przez uczestnictwo w debacie publicznej  na forum rządu i parlamentu R.P. oraz propagowanie polityki rodzinnej w mediach, jako nieodzownej interwencji politycznej dla uratowania polskiej rodziny od strony ekonomicznej i demografii.

Centrum Kultury DOBRE MIEJSE

Za kształtowania prawidłowych relacji między osobowych w rodzinie i postaw rodziny w społeczeństwie przez promocję kultury chrześcijańskiej i wspieranie działań Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych.

Tygodnikowi katolickiemu IDZIEMY

 

 Za propagowanie Pokolenia bł. Jana Pawła II w mediach i debatach społecznych, w których myślą przewodnią jest że, RODZINA JEST DROGĄ KOŚCIOŁA

 

 

 

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Kapituła

BIAŁEGO BOCIANA 2014

 

Przyznaje Nagrodę

 

Panu profesorowi Bogdanowi Chazanowi

Za zasługi dla życia rodzinnego i realizowanie czterech zadań wyznaczonych przez św. Jana Pawła II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio a w szczególności podstawowego zadania jakim jest SŁUZBA ŻYCIU, oraz za stanowcze przeciwstawienie się dyktaturze relatywizmu w świecie współczesnym i w środowisku lekarskim

 


ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O ZADANIACH RODZINY CHRZE
ŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
FAMILIARIS CONSORTIO

Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie

interwencji politycznej: rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa

i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie.

Apel Soboru Watykańskiego II - O przezwyciężanie etyki indywidualistycznej dotyczy również rodziny jako takiej. ( Gadium et spes,30 )

 

 

Przewodniczący Kapituły                                 Sekretarz Kapituły

 

Waldemar Wasiewicz                                                         Ewa Jończyk

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Warszawy i Mazowsza

Kapituła

BIAŁEGO BOCIANA 2015

 

Przyznaje Nagrodę

 

Księdzu Markowi Kruszewskiemu

Za zasługi dla obrony życia rodzinnego, za służbę życiu, miłości, rodzinie i wspólnocie. Za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie w mediach, a w szczególności na antenie Radia WARSZAWA i Tygodnika ,,IDZIEMY,,.

 

Ks. Krzysztofowi Małachowskiemu

Za wieloletnie działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich świętości, oraz za służbę dzieciom i Jezusowi Eucharystycznemu przez realizację projektów w Fundacji DZIECI DZIECIOM

 

Rodzinie Grzegorza i Weroniki Strzemeckich

Za zasługi dla życia rodzinnego, za otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie aby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły a w szczególności prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci

 

Rodzinie Pawła i Krystyny Mackiewicz

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny wielopokoleniowej na płaszczyźnie społecznej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Za służbę życiu przez bezinteresowny dar siebie dający wnukom i dzieciom poczucie miłości i bezpieczeństwa realizując dialog pokoleń polegający na stałej gotowości wzajemnego ofiarowania sobie dobra

 

Anecie Jóźwiak

 

 

Za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za wieloletnie działanie na rzecz świętości rodziny w oparciu o wartości chrześcijańskie. Za służbę życiu przez heroiczną postawę w wychowanie dzieci na podstawie nauczania św. Jana Pawła II.

 

 

 

 

ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O ZADANIACH RODZINY CHRZE
ŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM FAMILIARIS CONSORTI

Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej: rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie.

 

Apel Soboru Watykańskiego II - O przezwyciężanie etyki indywidualistycznej dotyczy również rodziny jako takiej.

 

 Przewodniczący Kapituły                                 Sekretarz Kapituły

Waldemar Wasiewicz                                                         Ewa Jończyk

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Warszawy i Mazowsza

 

KAPITUŁA Nagrody

BIAŁEGO BOCIANA 2015

Przyznaje

Tytuł

Pomocnika Bociana 2015

 

Burmistrzowi Grzegorzowi Pietruczukowi

Za pomoc w realizowaniu zadań publicznych z obszaru wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności rodzin wielodzietnych na Bielanach.

 

Panu Robertowi Piwońskiemu

Za bycie dobrym jak chleb

dla rodzin wielodzietnych Czosnowa i Łomianek

 

Marcinowi i Marzenie Burakowskich

Firma EVERG0

Za wsparcie finansowe w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

 

Panu Pawłowi Grzegorzewiczowi

Za wsparcie finansowe w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia i projektu

Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

 

Pani Katarzynie Sękielewskiej

Za bezpłatne niesienie pomocy prawnej wszystkim potrzebującym i bezinteresowną pracę w Klubie Przyjaznym Rodzinie im św. Jana Pawła II.

 

Piotrowi i Renacie Ptak

Za płodną miłość małżeńską i służbę życiu wyrażaną w różnych formach niesienie pomocy potrzebującym i dawaniu siebie innym.

 

Rodzinie Roberta i Anety Nowak

Za ofiarowanie prawdziwej miłości wobec każdego napotkanego człowieka będącego aktem wewnętrznego dynamizmu miłości, rozumianej jako oddawanie siebie innym przez wszystkich członków rodziny.

 

Bielańskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich

Za wspieranie w rozwoju duchowym, moralnym i psychicznym uzależnionych i współuzależnionych a przez prowadzenieKlubu STEFAN niesienie pomocy w przywróceniu poczucia wartości, odbudowy i poprawy zerwanych więzi rodzinnych.

 

 

Stowarzyszeniu „ Mamy Czas ’’

Za stworzenie na Bielanach Klubu „Mam i Tatusiów” miejsca przyjaznego małym dzieciom i ich rodzicom, oraz za niesienie wszechstronnej pomocy rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia’’

 

Za podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi przez wdrażanie programu stypendialnego dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów w szczególności z rodzin wielodzietnych, oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II młodemu pokoleniu.

 

 

 

 Przewodniczący Kapituły                                                    Sekretarz Kapituły

Waldemar Wasiewicz                                                                                      Ewa Jończyk

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Warszawy i Mazowsza

Kapituła BIAŁEGO BOCIANA 2016

Przyznaje Nagrodę i Tytuł

Białego Bociana 2016

 

Rodzinie Wiesława i Anny Sowińskich

Za otwartość na życie i za służbę życiu  przez bezinteresowny dar siebie dający dzieciom poczucie miłości i bezpieczeństwa a w szczególności przez heroiczną obronę prawa rodziców do wychowywania swoich dziesięciorga dzieci.

Rodzinie Jolanty i Bernarda

Marchwackich

Za zasługi dla życia rodzinnego, za otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie.               

 

Rodzinie Agnieszki i Mariusza

Wesołowskich

Za zasługi dla życia rodzinnego, za otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

 

  Kapituła BIAŁEGO BOCIANA 2016

Przyznaje Nagrodę i Tytuł

Pomocnika Bociana 2016

 

 

DISKOVERY

Za udzieloną pomoc rodzinie wielodzietnej państwa Sowińskich i obronę przed wykluczeniem społecznym przez wsparcie medialne i finansowe oraz za wsparcie finansowe w           realizacji zadania statutowego stowarzyszenia

 „ Być dobrym jak chleb ”

 

Pani Elżbiecie Rafalskiej

 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Za wdrażanie w życie Programu 500+ którego celem jest zabezpieczenie wszelkiej pomocy — gospodarczej, społecznej, pedagogicznej, politycznej, kulturalnej — niezbędnej do tego, ażeby rodziny mogły w sposób ludzki sprostać swoim odpowiedzialnym zadaniom.

 

  

 

Przewodniczący Kapituły                                                    Sekretarz Kapituły

Waldemar Wasiewicz                                                                                      Ewa Jończyk

 

 

 

 

Kapituła BIAŁEGO BOCIANA 2017

Przyznała Nagrodę i Tytuł

Białego Bociana 2017

 

Dla księdza biskupa

Henryka Tomasika

Za wieloletnią posługę duszpasterską na rzecz rodzin, a w szczególności za wierność swojej dewizie w  wychowaniu do życia wiecznego polskiej młodzieży. Wychowania, które można jedynie porównać  do dębu ,,robur,, Dębu  bardzo solidnego i stabilnego, który potrafi opierać się burzom broniąc życia poczętego i wychowania katolickiego dzieci i młodzieży. Adveniat Regnum Tuum

 

Centrum Wspierania Inicjatyw

Dla Życia i Rodziny 

 Za zasługi dla obrony życia rodzinnego, w służbie życiu, miłości  i wspólnocie przez organizowanie na terenie całej Polski corocznych Marszy dla Życia i Rodziny. Za umożliwienie  manifestowania przywiązania do wartości rodzinnych i szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz obronę prawa rodziców do edukacji własnych dzieci.

 

 

                           Rodzinie Pawła i Małgorzaty Grzegorzewiczów

Za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie aby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły a w szczególności prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci.

 

Instytutowi na rzecz Kultury Prawnej

Ordo Iuris

 Za zasługi dla obrony życia i rodziny przez realizowanie czterech zadań wyznaczonych w Adhortacji Apostolskiej św. Jana Pawła II Familiaris Consortio a w szczególności podstawowego zadania jakim jest SŁUŻBA ŻYCIU oraz za stanowcze przeciwstawienie się dyktaturze relatywizmu w świecie współczesnym i w środowisku prawniczym.

 

Rodzinie Jana i Marii Urmańskich

Za otwartość na życie i za wieloletnie działanie na rzecz  świętości  rodziny w oparciu o wartości chrześcijańskie.          Za SŁUŻBĘ ŻYCIU  przez bezinteresowny dar siebie dający dzieciom podopiecznym poczucie miłości i bezpieczeństwa.

      Za wspieranie inicjatyw obywatelskich w tym inicjatywy

                       „Mama, Tata i Dzieci”.

 

 Pani  Lucynie Wiśniewskiej 

Za zasługi dla obrony życia poczętego, za służbę życiu, miłości, rodzinie i wspólnocie. Za działania podnoszące godność egzystencji rodziny na płaszczyźnie społecznej i politycznej w oparciu o wartości chrześcijańskie zawarte w  czterech zadaniach Adhortacji Apostolskiej św. Jana Pawła II Familiaris Consortio

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapituła BIAŁEGO BOCIANA 2017

Przyznała Nagrodę i Tytuł

Pomocnika Bociana 2017

 

     Mecenasowi

JERZEMU KWAŚNIEWSKIEMU

Za obronę  praw człowieka, wolności i praw obywatelskich, ochronę autonomii rodziny i życia rodzinnego oraz  za doradztwo  organizacjom pozarządowych w  sprawach sądowych. Za SłUŻBĘ ŻYCIU przez osobiste zaangażowanie w pracach  Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”.

 

Fundacji MAMY i TATY

Za wieloletnie promowanie pozytywnego obrazu rodziny

w przestrzeni publicznej oraz za realizację projektu

Strategia Odbudowy Rodziny:

  > Wprowadzenie Family Mainstreaming.

                > Ograniczenie liczby rozwodów

                > Zachęty do zawierania małżeństw

           > Budowanie pozytywnej kultury pro-rodzinnej>

                > Zatrzymanie emigracji

 

Dla Pana  Mariana Piłki

 

Za obronę praw rodziny i praw  obywatelskich a w szczególności rodzin wielodzietnych, przez osobiste zaangażowanie w pracach sejmowych na rzecz poprawy bytu materialnego każdej rodziny. Za Służbę Życiui wielkoduszną, ojcowską odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem każdej matki.

 

 

Dyplom  

 DZIĘKUJĘ

 

Dziękuję, nic więcej powiedzieć nie umiem,
Dziękuję - słowo zbyt małe by określić mą wdzięczność,
lecz jedyne, jedyne by Ci powiedzieć jak
bardzo, bardzo……

 

Warszawa 16 wrzesień 2017 r.

 

 

Prawicy Rzeczypospolitej

Za realizację programu "Silna Polska dla cywilizacji życia"  opartego na chrześcijańskim dziedzictwie oraz za  propagowaniu ładu prawnego i moralnego, który sprzyja trwałości małżeństw i chroni godność rodzin.

 

Marszałkowi Markowi Jurkowi

Za zasługi dla obrony życia poczętego i rodziny przez realizację czterech zadań wyznaczonych w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio św. Jana Pawła II oraz za promowanie na arenie międzynarodowej

programu ,,Polska Głosem Chrześcijańskiej Europy,,

 

 

Robertowi Kotynia

Za bezinteresowną  pracę na rzecz rodzin wielodzietnych

i pomoc w realizacji zadań statutowych przez

administrowanie strony internetowej www.wielodzietni.org.pl

 

 

Sylwii Szumickiej

Katarzynie Halter

 Agnieszce Zawada

Karolinie Sokólskiej

Za bezinteresowną  pracę na rzecz rodzin wielodzietnych                    i pomoc w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia  w Klubie Przyjaznym Rodzinie im. świętego Jana Pawła II.

 

 

Waldemarowi i Grzegorzowi Noszczykowi

Za bezinteresowną  pracę na rzecz rodzin wielodzietnych oraz pomoc w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia  przez wsparcie w organizowaniu

wszelkich imprez kościelnych, pikników i konferencji.

 

 

Tadeuszowi Jończyk

Za wieloletnia  pracę na rzecz rodzin wielodzietnych i pomoc

w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia oraz za opracowanie projektów i wykonywanie

 

ceramicznych statuetek Nagrody Białego Bociana

 

 

 

 

 

  

 

Przewodniczący Kapituły                                                    Sekretarz Kapituły

Waldemar Wasiewicz                                                                                      Ewa Jończyk

 

 

Stowarzyszenie  Rodzin  Wielodzietnych

Warszawy i Mazowsza

 

Kapituła

BIAŁEGO BOCIANA

Przyznaje Tytuł

Pomocnika Bociana 2018

 

Dyrekcji

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Ks. R. Archutowskiego

 

Za Służbę Życiu wyrażonej w  ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ FAMILIARIS CONSORTIO św. Jana Pawła II przez służenie  naszym dzieciom i nam rodzicom  wszelkimi możliwymi formami pomocy, abyśmy mogli  prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze. Dziękujemy za zaangażowanie się w nawiązaniu serdecznego i czynnego kontaktu z naszymi rodzinami we wszystkich aspektach wychowawczych.

 

 

 

Przewodniczący Kapituły                                                    Sekretarz Kapituły

Waldemar Wasiewicz                                                                                      Ewa Jończyk

 

Dołącz do grona laureatów Nagrody Białego Bociana i Jego pomocnika.