headerphoto

Banalna diagnoza - bałamutne wnioski

„Metro” opublikowało właśnie informację o wynikach badań Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzonych w 2009 r. Wynika z nich, że aż jedna trzecia z pytanych przez ministerstwo osób w ogóle nie zamierza mieć dzieci. A połowa zwleka z decyzją o rodzicielstwie!

„Kto chce - szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu.” - w ten sposób można byłoby skomentować wnioski na temat przyczyn takiego stanu rzeczy wynikające, zdaniem dziennikarzy, z badań. Według autorów artykułu przyczyny te to: niskie pensje i niepewność na rynku pracy, brak kompleksowej pomocy państwa oraz brak partnerstwa między płciami.

Podane w tym samym artykule trzy przykłady ilustrują problem lepiej, niż konkluzje dziennikarzy. Jako komentatorzy wypowiadają się wyłącznie ludzie żyjący w związkach „na kocią łapę” (ani jednego małżeństwa!). Z ich argumentacji wynika, że liczy się dla nich głównie poczucie komfortu i bezpieczeństwa materialnego, a przed decyzją o przyjęciu dziecka wstrzymuje lęk przed odpowiedzialnością.

I o czym tu gadać?!

[„To nie jest kraj dla młodych rodziców”, Agata Stasińska, Igor Nazaruk, Metro 16 stycznia 2011 r.]