headerphoto

"Klub Przyjazny Rodzinie" imienia JANA PAWŁA II - Uroczyste otwarcie 1.V.2011 roku.

Jak już informowaliśmy czytelników w marcowym numerze Naszego Kręgu na Bielanach z inicjatywy Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych powstaje Klub Przyjazny Rodzinie i to co po ludzku było niemożliwe stało się możliwe. Wszystkie roboty remontowe i adaptacyjne lokalu zostały wykonane na czas dzięki rzetelności i sumienności brygady remontowej. Ponieważ głównym zadaniem tego Klubu ma być działanie na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych a jego otwarcie zbiegło się z beatyfikacją bł. Jana Pawła II – Papieża Rodzin postanowiliśmy nazwać go imieniem JANA PAWŁA II.

"Klub Przyjazny Rodzinie" im Jana Pawła II al. Zjednoczenia 11 już zaprasza 4.V.!!!

•         Klub czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do18 ma służyć wszystkim którzy zechcą skorzystać z naszych usług.

•         W tych samych godzinach od poniedziałku do piątku czynny będzie Punkt Pomocy Rodzinie. Funkcje tą będą pełniły osoby z rodzin wielodzietnych o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pracy w poradniach rodzinnych.

•         Dodatkowo górną część lokalu stanowi oddzielne samodzielne pomieszczenie które służyć ma indywidualnym spotkaniom poszczególnych grup wsparcia powstających przy klubie oraz spotkaniom indywidualnym

•         Dolna część lokalu stanowi kawiarenkę w której można posmakować naszych domowych wypieków napić się przepysznej kawy Lavazza i herbat o różnych smakach z różnych krajów..

•         W klubie zostaną powołane 3 grupy wsparcia o profilach

a)         "Boże znów jestem w ciąży"

b)         "Rodzina oczekująca bliźniąt, trojaczków itd…"

c)         "Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych"

            Raz w miesiącu będą miały miejsce dwudniowe warsztaty na temat "Budowania jedności i więzi rodzinnych"

 

Pełna kampanii informacyjno-edukacyjna zamieszczona będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wielodzietni.org.pl oraz na ulotkach i plakatach i tel.514-751-890.

 

Klub nasz nie tylko będzie przyjazny rodzinie ale będzie również bronił jej wartości i będzie wierny słowom największego obrońcy rodzin jakim jest papież bł. Jan Paweł II, który wołał

Zbyt wiele dzieci, musi tracić zaufanie do rodziców, a tak obsuwa się ten nieodzowny grunt, na którym sami mają budować swą przyszłość i przyszłość społeczeństwa. I niszczeje owa zdrowa tkanka obcowań i układów międzyludzkich.

 Co mamy czynić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i odwrócił?

Chcemy na to wołanie i zapytanie naszego rodaka odpowiedzieć nie tylko słowem ale i czynem który sprawi, że powstaną żywe pomniki Jana Pawła II w każdej dzielnicy Warszawy, w postaci Klubów Przyjaznych Rodzinie im. bł. Jana Pawła II które wdrażając nauki swojego patrona nie tylko zatrzymają ale i odwrócą proces niszczący rodzinę w Polsce.

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych realizuje zadanie publiczne przez organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych

poprzez: rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców (Priorytet I, cel 4 Programu „Rodzina” przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r.):

Zadanie to częściowo jest dotowane przez Urząd Miasta St. Warszawa  

 

Miasto Stołeczne Warszawa / Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej