headerphoto

Sejm przyjął ustawę żłobkową

5 grudnia 2010 r. sejm przyjął tzw. ustawę żłobkową, która dotyczy opieki nad dziećmi do lat trzech. Ma ona zapewnić rodzicom dostęp do różnorodnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Według nowej ustawy, opiekę taką sprawować będzie mógł nie tylko żłobek, ale także klub dziecięcy, dzienny opiekun lub niania. Oprócz żłobków, które przestaną być zakładami opieki zdrowotnej, pojawią się zatem nowe formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: klubik dziecięcy i opiekun dzienny. Opiekun, który dziećmi zajmowałby się we własnym mieszkaniu, ma być wyłaniany w konkursie i zatrudniany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nowe przepisy zachęcają też do legalnego zatrudniania niań. Składki na ich ubezpieczenie płacić będzie budżet państwa. Z kolei wydatki związane z utworzeniem żłobka przy zakładzie pracy i utrzymywaniem go (w części nie finansowanej przez pracowników) pracodawca będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Media, komentując ustawę, zwracają uwagę na korzyści dla budżetu i pracodawców. Budżet zyska dzięki podatkom z pracy niań, opiekunów i pracowników żłobków przyzakładowych. Pracodawcy tworzący żłobki mogą liczyć na skracanie urlopu wychowawczego przez rodziców. Pracownicy (głównie kobiety) będą mogli łatwiej godzić rodzicielstwo z karierą zawodową.

Jedynym poszkodowanym wydaje się być w tym układzie dziecko, które wcześniej tracić będzie całodzienną opiekę jednego z rodziców, ale czy wszyscy muszą być jednakowo zadowoleni?