headerphoto

PRAWDA O RODZINIE

PRAWDA O RODZINIE

Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Świat potrzebuje „zapalonych i spójnych świadków prawdy”. Dziś, kiedy relatywizm przekonał wielu do myślenia, iż rzeczą niemożliwą jest poznanie prawdy, pasja jej poszukiwania oraz przekazania innym przemieniła się dla chrześcijan w całkiem przyjemne zadanie.

 

W służbie rodziny

To całkiem przyjemne zadanie dla rodzin wielodzietnych stało się mottem w działaniu na rzecz służby życiu i rodzinie….Rodziny stanęły się niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza podtrzymuje wątpiących, oświeca nieświadomych zagrożeń i wspiera tych, którym stwarzane bywają trudności i zabierane prawa do wychowywania własnych dzieci. Wspólnie z Kościołem i Samorządem Bielańskim Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny.

 

Być dobrym jak chleb

Pod tym hasłem Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietny organizuje co rok Galę Nagrody Białego Bociana. Po raz dziesiąty w Ratuszu Bielańskim 20 września 2015 r. przyznano kolejne statuetki za zasługi dla życia rodzinnego, otwartość na życie i za działanie podnoszące godność egzystencji rodziny. Galę poprzedziła uroczysta msza święta w kościele św. Zygmunta.

LAUREACI NAGRODY BIAŁEGO BOCIANA 2015

1. Rodzina Grzegorza i Weroniki Strzemeckich – rodzina wielodzietna

2. Ks. Krzysztof Małachowski założyciel Fundacji „Dzieci Dzieciom”,

3. Pani Aneta Jóźwiak – wdowa i matka piątki dzieci

4. Rodzina Pawła i Krystyny Mackiewiczów – rodzina wielopokoleniowa

5. Ks. Marek Kruszewski - redaktor radia ,,Warszawa” i tygodnika ,,Idziemy”

Aby rodzina mogła funkcjonować oprócz wiary potrzebne jest również wsparcie materialne i duchowe dlatego postanowiliśmy nagradzać naszych dobrodziejów Nagrodą Pomocnika Bociana.

LAUREACI NAGRODY POMOCNIKA BIAŁEGO BOCIANA 2015

1. Grzegorz Pietruczuk - Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany

2. Robert Piwoński - darczyńca

3. Firma EVERGO sp. z o.o Warszawa - darczyńca

4. Pan Paweł Grzegorzewicz - darczyńca

5. Pani Katarzyna Sękielewska - prawnik SRWWiM

6. Rodzina wielodzietna Piotra i Renaty Ptak

7. Rodzina wielodzietna Roberta i Anety Nowak

8. Klub ,, Stefan,, - Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

9. Klub ,,Mam i Tatusiów,, - Stowarzyszenie Mamy Czas

10. Fundacja ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia,,

X Gala Białego Bociana i Jego Pomocnika zbiegła się z uroczystością 15 lecia powstania Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych , które rok temu przekształciło się w Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietny Warszawy i Mazowsza a jego główna cecha to:

 

Płodna miłość małżeńska

Płodność ta wyraża się w różnych formach służenia życiu. Wśród nich najbardziej bezpośrednie, właściwe małżeństwu i zarazem takie, w których nic małżeństwa nie może zastąpić, to rodzenie i wychowanie. W istocie każdy akt prawdziwej miłości wobec człowieka potwierdza i doskonali duchową płodność rodziny, będąc aktem posłuszeństwa wobec głębokiego, wewnętrznego dynamizmu miłości, rozumianej jako oddawanie siebie innym.

Rodzina ożywiona i podtrzymywana nowym przykazaniem miłości, żyje gościnnością, szacunkiem i służbą każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność osoby i dziecka Bożego. Z okazji 15 lecia Stowarzyszenia wręczono dyplom Dziękuję za wspieranie płodności małżeńskiej :

Dziękuję, nic więcej powiedzieć nie umiem,

Dziękuję - słowo zbyt małe by określić mą wdzięczność,

lecz jedyne, jedyne by Ci powiedzieć jak

bardzo, bardzo……DZIĘKUJĘ Sebastian Jakubiec

1. Parafii św. Zygmunta,

2. Zarządowi Dzielnicy Bielany

3. Pani Iwonie Drzażdżyńskiej Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Dla Dzielnicy Bielany

Z tej samej okazji prezes Stowarzyszenia ufundował statuetkę DZIĘKUJĘ dla osób który w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia i miłości rozumianej jako oddawanie siebie innym. Tymi wyróżnionymi osobami zostali:

1. Państwo Bogusław i Bożena Bernard

2. Państwo Tadeusz i Ewa Jończyk

3. Państwo Piotr i Teresa Zielonka

4. Pani Grażyna Wojtkielewicz

5. Pan Paweł Berłowski

6. Pan Tadeusz Melon

7. Pani Jadwiga Siwarska

8. Pani Agnieszka Kwasowiec

9. ks. Kazimierz Kalinowski

10. ks. Krzysztof Wolski

 

Ta uroczystość jest już historią jak również historią jest pontyfikat naszego rodaka św. Jana Pawła II. Jego słowa są jednak nadal aktualne i na czasie dlatego pragnę przytoczyć słowa naszego patrona. ,, Pragnę na koniec zaprosić wszystkich chrześcijan do odważnej i serdecznej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy w swym życiu niosą odpowiedzialność za służbę rodzinie. Ci którzy poświęcili się dla jej dobra w łonie Kościoła, w jego imieniu i przezeń natchnieni, jednostki, grupy, ruchy czy stowarzyszenia, często znajdują obok siebie osoby i instytucje, które pracują dla tego samego ideału. W wierności wartościom Ewangelii i wartościom ludzkim oraz w poszanowaniu uprawnionego pluralizmu inicjatyw, współpraca ta może sprzyjać szybszemu oraz integralnemu rozwojowi rodziny”. W nawiązaniu do tych słów proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe naszych działań statutowych.

Prezes Waldemar Wasiewicz

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

 

Raiffeisen POLBANK 57 1750 0012 0000 0000 2159 3508  


 

GALA BIAŁEGO BOCIANA

Więcej zdjęć w galerii