headerphoto

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców w naszym Klubie

17 maja 2011 r.
Już za tydzień 24 maja wtorek o godz. 18.00 w „Klubie Przyjaznym Rodzinie” im. Jana Pawła II zacznie się cykl warsztatów dla rodziców pt.
Komunikacja w rodzinie
Warsztaty są dla uczestników bezpłatne dzięki dotacji Urzędu Miasta St. Warszawa (Program „Rodzina”).

Prowadzący: mgr Adam Ekielski według autorskiego projektu bazującego na warsztatach umiejętności pedagogicznych.
(więcej www.szkolafamilia.pl)
Informacje i zapisy:  Adam Ekielski  508 413 500
Miejsce:  „Klub Przyjazny Rodzinie im. Jana Pawła II, Al.. Zjednoczenia 11 wejście od ul. Daniłowskiego (obok Kościoła św. Zygmunta na Bielanach


Początek: 24 maja wtorek godz. 18.00 – 21.00
Czas:  5 spotkań po 3 godziny w rytmie 1 x w tygodniu.
Forma: kurs doskonalenia zawodowego i rodzicielskiego.
Metoda pracy: wykłady, warsztaty.
Liczba godzin: 15 godzin.
Adresaci: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic .../15 osób/.
Czas:  5 spotkań po 3 godziny w rytmie 1 x w tygodniu /ewentualnie po wakacjach druga część 5 spotkań/
Koszt udziału w zajęciach: bezpłatnie

Cel:
1. Budowanie więzi z dzieckiem
2. Rozwijanie specjalnego sposobu komunikacji pozwalającego na     wzajemną akceptację i wspólne rozwiązywanie problemów
3. Opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych:     efektywna współpraca z dzieckiem, aktywnego słuchania,     wyrażania i akceptowania emocji, wspierania     usamodzielniania się dziecka

Zakres tematyczny:

1.Określenie celów wychowania
2.Budowanie granic
3.Rola uczuć w naszym życiu i w relacjach z dziećmi
4.Określanie i akceptowanie uczuć własnych i dzieci
5.Zachęcanie dziecka do współpracy
6.Karanie – karcenie – przebaczenie
7.Rozwiązywanie problemów i konfliktów
8.Zachęcanie do samodzielności
9.Wpisywanie dziecka w rolę – uwalnianie od grania ról
10. Pomocna pochwała i zachęta

Informacja ogólna:

Powyższe zajęcia pozwalają budować dobre relacje pomiędzy rodzicami /wychowawcami/ a dziećmi. Służą naprawie i ochronie więzi w rodzinie, a także wspomagają relacje wychowawcze w szkole.

Uczestnicy warsztatów mają okazję nauczyć się budować więź z dzieckiem, tak by czuło się ono szanowane jako osoba. Specjalny sposób komunikacji pozwala rodzicom i dzieciom okazywać akceptację i pomaga rozwiązywać problemy. Efektywna współpraca z dzieckiem jest możliwa dzięki temu, że czytelnie przekazywane komunikaty informują o potrzebach, emocjach, uczuciach i opiniach w sposób nie raniący obu stron.

Zajęcia warsztatowe uczą rozpoznawania własnych i cudzych emocji, nazywania ich i akceptowania. Okazuje się, że efektem tego jest wytworzenie pozytywnego obrazu dziecka, odkrywania swoich możliwości, a w rezultacie wdraża je do samodzielności.


Informacje i zapisy:  Adam Ekielski  508 413 500

 

Miasto Stołeczne Warszawa / Zakochaj się w Warszawie Rodzinnej