headerphoto

Rzecznik Praw Dziecka - Kondycja życiowa rodzin z dziećmi. Raport z badań 2009/2010

Średni miesięczny dochód netto w Rodzinie

dane: Rzecznik Praw Dziecka - Kondycja życiowa rodzin z dziećmi. Raport z badań 2009/2010
rodzina z jednym dzieckiem 2975(991zł/os)
rodzina z dwojgiem dzieci 2865(716zł/os)
rodzina z trójką dzieci 2552(510zł/os)
rodzina z czwórką lub większą liczbą dzieci 2191(mniej niż 365zł/os)


(PS-Pamiętajmy że brutto/netto to ok 100/70 zmniejszamy 30% a netto/brutto 70/100 zwiększamy o 42%)

 

Wielodzietnym najgorzej

 

Niepokojące dane płyną też z raportu Rzecznika Praw Dziecka. W ogólnopolskich badaniach przeprowadzonych w latach 2009/2010 wśród rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem, co szósty ankietowany określił sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jaką złą lub bardzo złą (15,2 proc.).

Wnioski sformułowane przez autorów badania nie są optymistyczne, bo co ósma - 12,7 proc. - rodzina ma taki dochód na jedną osobę, który pozwala na ubieganie się o świadczenia z pomocy społecznej.

W najtrudniejszej sytuacji są rodziny wielodzietne - aż 62,5 proc. z nich ma do dyspozycji dochód na głowę mniejszy niż 351 zł miesięcznie, co włącza je do sfery ubóstwa ustawowego.

Rodzin z mniejszą liczbą dzieci, które kwalifikowałyby się do tej grupy było znacznie mniej. Ubóstwo podstawowe dotyczy prawie jednej czwartej (23,2 proc.) rodzin z trójką, 13,5 proc z dwójką dzieci i tylko 7,5 proc. z jednym dzieckiem.

Bieda wśród dzieci w opinii ekspertów jest najpoważniejszym wyzwaniem dla państwa. - Mamy jeden z najwyższych poziomów ubóstwa wśród dzieci w Europie. To o tyle źle, że przyszłość dziecka, które nie ma szans na spełnienie podstawowych potrzeb, będzie prawdopodobnie równie zła, choćby przez brak edukacji - podsumowuje dr Broda-Wysocki.

 

żródło: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/co;szosty;polak;zyje;w;ubostwie;polska;bieda;kosztuje;3;6;mld;zl,181,1,838325.html

 

Ściągnij pełen tekst raportu.