headerphoto

Budapeszt: „Tydzień Rodziny” w ramach prezydencji węgierskiej KAI

 "Europa dla rodzin, rodziny dla Europy - zagadnienia i polityki ludnościowe" to temat "Tygodnia Rodziny" zorganizowanego w Budapeszcie w ostatnim tygodniu marca w ramach prezydencji węgierskiej. Kwestie polityki rodzinnej Węgry przyjęły jako jeden z najważniejszych priorytetów ich prezydencji w Radzie UE.

Na "Tydzień Rodziny" złożyła się seria konferencji i różnorodnych spotkań. Ich wspólnym mianownikiem było przekonanie, że jednym z centralnych zagadnień współczesnej Europy jest zima demograficzna. W ramach budapesztańskiego „Tygodnia Rodziny” miała tez miejsce międzynarodowa konferencja zorganizowana przez episkopat pt: "Odpowiedzialność Państwa i Kościoła za kolejne pokolenia".

W trakcie setek różnorodnych wystąpień i dyskusji panelowych zgodnie podkreślano niepokojący spadek liczby urodzeń we wszystkich krajach Europy. Mówiono tez o przedłużeniu średniej wieku życia i olbrzymiej skali migracji, co stawia pod znakiem zapytania istniejące systemy solidarności miedzypokoleniowej. Stąd konieczność kreowania polityki na rzecz rodziny, jako istotnego remedium wobec możliwości katastrofy systemów ubezpieczeń jak i systemów polityki socjalnej.
Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji, László Andor, podkreślił, że wobec tych alarmujących danych troska o demograficzną przyszłość Europy jest kwestią kluczową.
"Cieszymy się, że mimo iż polityka rodzinna należy do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, wspólne myślenie zostało wprawione w ruch" - powiedział z kolei Miklós Réthelyi, węgierski minister zasobów krajowych.

Węgierski Minister ds. Społecznych, Rodziny i Młodzieży, Miklós Soltész podkreślił, że kraje Europy są obecnie zmuszone do przyjęcia odpowiedniej polityki rodzinnej ze względu na coraz silniej ujawniające się problemy ekonomiczne. Przypomniał, że węgierska prezydencja była pierwszą w UE, która tak mocno podjęła ten temat realizowany obecnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dlatego też rząd węgierski przyjął w ostatnich miesiącach szereg rozwiązań chroniących rodzinę, zaczynając od zmian konstytucyjnych, przez obniżenie podatków od pierwszego dziecka - ulgi zwiększanej z każdym następnym, zagwarantowanie płatnego trzyletniego urlopu, zrównanie praw rodziców adoptujących dzieci i ułatwienia w podejmowaniu pracy w zmniejszonym wymiarze.

W szczegółowy sposób zaprezentował rozwiązania polityki rodzinnej istniejące w tym kraju. Urlop macierzyński trwa na Węgrzech 24 tygodnie i jest płatny - wynosi 70 proc. pensji. Zabezpieczenie finansowe obejmuje również matki, które nie podjęły pracy wcześniej. Urlop wychowawczy trwa trzy lata, mogą go wziąć rodzice, ale również dziadkowie. Po ukończeniu pierwszego roku życia, rodzic może go łączyć z pracą. Przez cały czas urlopu wychowawczego opiekun otrzymuje 107 euro miesięcznie - wysokość najniższej emerytury.

Na Węgrzech stałe świadczenia rodzinne wzrastają wraz z liczbą dzieci: 46 euro na pierwsze, 50 euro drugie, 60 euro na trzecie. W zeszłym roku wprowadzono ponadto ulgę podatkową: 223 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko i 723 na kolejne.

Jedna z konferencji prasowych mających miejsce podczas budapeszteńskiego „Tygodnia” była konferencją ministrów ds. rodziny z różnych krajów UE, którzy przybyli z całymi rodzinami: dziećmi i wnukami, zachęcając w ten sposób dziennikarzy do pójścia w ich ślady.

Wśród wielu stowarzyszeń rodzinnych od 1987 r. działa na Węgrzech Związek Rodzin Wielodzietnych, zrzeszający obecnie 20 tys. rodzin, mający 300 oddziałów lokalnych, zorganizowanych w siedmiu regionach. Działa również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, z którym utrzymujemy kontakty od 2006 r.

Z Polski na „Tygodniu Rodziny” obecni byli przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia - Paweł Wosicki i Antoni Zięba, Przymierza Rodzin - Michał Ginter i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" – Teresa Kapela. Wzięli oni również udział w spotkaniu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, jakie miało miejsce w ramach „Tygodnia Rodziny”.

Teresa Kapela / Budapeszt